Kanser

Kanser, hücre yapımızda DNA'nın zedelenmesi sonucu hücrelerin umarsızca aşırı bir şekilde irileşmesi ve miktarının artmasıdır. Bir gün içinde vücudumuzda neredeyse 10.000 değişim oluşmasına rağmen bağışıklık sistemimiz her daim bedenimizi inceler ve kanserli hücreleri doğduğuna pişman eder. İyi durumda vücut hücreleri bölünebilme gücüne sahiptirler. Hasara uğrayan hücrelerin yenilenmesi ve hasar gören dokuların onarılması maksadıyla bu potansiyellerini kullanırlar. Ancak bu güçleri de sınırlıdır. Sonsuz bölünemezler. Her hücrenin yaşam süresi boyunca miktarı belli bölünebilme sayısı vardır. İyi durumda olan bir hücre Daha fazla … ne zaman bölünebileceğini anlama potansiyeline yeteneğine sahiptir

Ama kanser hücreleri, bu gücü kaybeder, kontrol dışı bölünmeye başlar ve fazlaşırlar.çoğalırlar. Kanser hücreleri biraraya gelerek tümörleri meydana getirirler. Tümörler normal dokuları bozarlar. Eğer kanser hücreleri oluştukları tümörden koparlarsa, kan ya da lenf sistemi aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine gidebilirler. Gittikleri bölümlerde tümör oluşturur ve hızla çoğalmaya devam ederler. Kanserin bu şekilde bedenin diğer bölümlerine yayılması oluşumuna metastaz ismi verilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Kanser”

Leave a Reply

Gravatar